Close

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ

ডিষ্ট্রিক্ট অসিগী এডমিনিস্ট্রেটিব হেঠ অসি ডিপুটি কম্মিস্নার (ডি সি) না ওই অমদী মগী মতেংনা এ ডি এম / এ ডি সি , এ সি, এসডি সি হেডক্বাতর্ অমসুং অতৈ এস ডি সিসিংনা সেক্সন্গী হেঠ হয়বদী রেভিনুয়্, ডেবলপমেন্ট , রিলিফ ওইনা পাংঙী । ডি সি অসি ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট ওইনসু থবক তৌই । ডি সি বু সব্-ডিবিজনেল লেবেলদনা সব ডিবিজনেল ওফিসার শিংনা মতেং পাংই। লো এন্দ ওরডর গী মতাংদনা পুলিসকী এস পি অমদী মনিপুর রাইফলগী সি ও গী মতেংনা আইন বু ঙাক্কই ।

অ্যাডমিনিষ্ট্রটিভ সেট অপ অসি ম্খাদা পিরি :

 • ডিপুতি কমিস্নার অফিস, কাম্জং
  1. ডিপুটি কম্মিশন্নর & ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেত, কাম্জং
  2. এডিস্নেল ডিপুতি কমিস্নার (এ ডি সি), কাম্জং
  3. এসিস্টেন্ট কম্মিশন্নর(এ সি), কাম্জং
  4. এসডি সি হেডক্বাতর্, কাম্জং
 • সবডিভিজনেল ওফিস হেঠসিং
  1. সবডিভিজনেল ওফিসার, কাম্জং
  2. সবডিভিজনেল ওফিসার, ফুংয়ার
  3. সবডিভিজনেল ওফিসার, সাহামফুং
  4. সবডিভিজনেল ওফিসার, কাসম খুল্লেন